Stjepan

Naseljena mjesta:
Sadrži popis naseljenih mjesta i matičnih područja za koje se vode državne matice i nazive matičnih ureda u županijama odnosno Gradu Zagrebu.

Upišite ime ili dio imena naselja:   


 • Antonci
 • Armanija
 • Baracija
 • Barići
 • Baštići
 • Bazuja
 • Bekari
 • Benčići
 • Benecani
 • Bonaci
 • Boškari
 • Boškari
 • Bošketo
 • Brajki
 • Brda
 • Breg
 • Brešani
 • Brić
 • Buri Buzećani
 • Butori
 • Čabarnica
 • Čački
 • Cekini Čulihi
 • Ćepić
 • Ćirkoti
 • Črnci
 • Dionizi
 • Disioti
 • Dobrilovići
 • Donje Baredine
 • Dragoćevac
 • Dramac
 • Dugo Brdo
 • Filarija
 • Fratri
 • Gadari
 • Gambocija
 • Grguri
 • Grmunija
 • Gržići
 • Hitrici
 • Jadroni
 • Jakusi
 • Jugovci
 • Jurini
 • Kakovići
 • Kaligarići
 • Kanedolo
 • Karšeti
 • Kaštelir
 • Kavi
 • Kazete
 • Klarići
 • Kluni
 • Kluni
 • Kolari
 • Kolovoz
 • Končari
 • Kornarija
 • Kortina
 • Kortina
 • Kortinari
 • Kortivi
 • Krastići
 • Krč
 • Kremenje
 • Križine
 • Krti
 • Krti
 • Krug
 • Kućibreg
 • Laganiši
 • Lalovići
 • Lozarija
 • Makovci
 • Mali Breg
 • Malotija
 • Mandrije
 • Markovići
 • Marušići
 • Mataheji
 • Matići
 • Medici
 • Merišće
 • Meštri
 • Meteži
 • Mikorići
 • Mlin
 • Mlini
 • Mohorići
 • Momjan
 • Montižel
 • Most
 • Mužići
 • Novaki
 • Ociakari
 • Oprtalj
 • Orijak
 • Orlići
 • Oršići
 • Oskoruš
 • Paldigija
 • Paliski
 • Paoletići
 • Paoletići
 • Pašudija
 • Peršići
 • Peterlin
 • Pici
 • Pigini
 • Pincini
 • Pincini
 • Podestadići
 • Poli
 • Poropati
 • Potoki
 • Prišći
 • Rakari
 • Raskršće
 • Ražmani
 • Roman
 • Rovini
 • Rožmanija
 • Rucaj
 • Rumeni
 • Rušeti
 • Šajni
 • Šaltarija
 • Šauleti
 • Šćavonija
 • Šegalini
 • Šegari
 • Šibenija
 • Škarjevac
 • Škofi
 • Škrile
 • Škrlići
 • Škrlini
 • Smilovići
 • Soline
 • Sorbar
 • Šorgi
 • Specijarija
 • Stancija Božić
 • Stancija Koči
 • Stancija Petrinja
 • Stancija Silić
 • Stancija Torčelo
 • Stancija Zrinjski
 • Stancijeta
 • Stancijeta
 • Stanica
 • Stanići
 • Stanovići
 • Šterna
 • Strahi
 • Stražice
 • Štrcaj
 • Štroligi
 • Sveta Elena
 • Sveta Lucija
 • Sveti
 • Sveti Duh
 • Sveti Ivan
 • Sveti Jure
 • Sveti Mavar
 • Sveti Valentin
 • Talari
 • Tarkusi
 • Todeški
 • Toškani
 • Trampuši
 • Vale
 • Valenti
 • Valentići
 • Varvari
 • Veli
 • Veli Mlun
 • Viđini
 • Vigini
 • Vižinada
 • Vižintini
 • Vižintini Vrhi
 • Vižintini Završki
 • Vranci
 • Vrh
 • Vrh Činić
 • Vrh Kostanjice
 • Vrh Marzari
 • Zabrda
 • Završje
 • Žnjidarići
 • Zrenj
 • Zubini