Središnja evidencija za državljanstvo

Podaci o matičnom uredu:

Matično područjeAdresaOsobeTelefon/telefaksRadno vrijemeMatičari
Središnja
evidencija
Draškovićeva 15Središnji odsjek za  državljanstvo
Voditeljica Središnjeg odsjeka za državljanstvo 
Dragica Komorski
Tel. 01/6101-544
Fax. 01/6101-551
 
Tel. 01/6101-564Fax. 01/6101-551
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00Kristina Šimrak
Branka Kolonić
Igor Tominić