NOVI ZAGREB

Podaci o matičnom uredu:

Matično područjeAdresaOsobeTelefon/telefaksRadno vrijemeMatičari

Novi
Zagreb
Avenija Dubrovnik 12Voditeljica odsjeka
Ljubica Šarić
Tel: 01/6585-528
Faks: 01/6585-530
 
01/658-5555 c.
MR
01/658-5524
01/658-5525
MU
01/658-5534
MV i KD
01/658-5526
Fax. 01/658-5530
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00
Anka Vujčić
Ljiljana Križanić Smoljo
Renata Stepanić
Vlatka Pauker
Dubravka Odorčić