MAKSIMIR

Podaci o matičnom uredu:

Matično područjeAdresaOsobeTelefon/telefaksRadno vrijemeMatičari

Maksimir
Petrova 116Voditelj odsjeka
Željko Kivač
Tel. 01/6100-620
Fax. 01/6100-619

 
01/2332-922 c.
01/6100-613 MR
01/6100-615 MR
01/6100-621 MR
01/6100-617 MV
01/6100-607 MU
01/6100-608 MU
01/6100-616 KD
Fax. 01/6100-619
Pn, Sr, Pt 8,00-15,30 Ut, Čt 8,00-18,00Marijana Galoić
Tatjana Gović
Ljiljana Kerečeni 
Daniela Novosel
Sandra Kralj  
Estera Lović
Jasna Trivanović