Matični uredi u RH

Sadrži pregled sjedišta matičnih ureda u Republici Hrvatskoj u svim Uredima državne uprave u županijama, njihovim ispostavama i Gradu Zagrebu, s naznakom matičnog područja za koje matični ured vodi državne matice, radno vrijeme, broj telefona i ime i prezime matičara.

Upišite ime ili dio imena matičnog ureda:   

Izaberite županiju za koji želite popis matičnih ureda: