8. Samostalni sektor za upravnu inspekciju

  • načelnica Branka Pavičić
tel:  01 2357 620
       01 2357 616
fax: 01 2357 600              
e-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
 
  • 8.1. Služba za inspekciju državne uprave, voditeljica Kristina Ratković
                         tel:  01 2357 553
                                01 2357 616
 
  • 8.2. Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, voditeljica Neda Štulec Kramarić
                        tel:  01 2357 621
                               01 2357 616

Upravni inspektori-samostalni izvršitelji u županijama:
- u Rijeci: - 051 354 337 i 051 354 376 ;
- u Osijeku: - 031 221 743
– u Splitu: 021 300 150
- u Dubrovniku: 020 351 075
- u Zadru: 023 350 132
- u Puli: 052 371 141
- u Gospiću 053 560 567
- u Karlovcu: 047 656 306
- u Krapini: 049 329 151
- u Koprivnici: 048 658 170
- u Bjelovaru: 043 278 127
- u Virovitici: 033 743 102
- u Požegi: 034 290 103
- u Slavonskom Brodu: 035 216 481
- u Sisku: 044 500 047
- u Šibeniku: 022 244 216

Vezano uz područje rada upravnih inspektora-samostalnih izvršitelja u Vukovaru, Varaždinu i Čakovcu, trenutni kontakt tel: 01 2357 621; 01 2357 616.