8. Samostalni Sektor za upravnu inspekciju

  • načelnica Branka Pavičić
tel:  01 2357 620
       01 2357 616
fax: 01 2357 600              
e-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
 
  • 8.1. Služba za inspekciju državne uprave, voditeljica Kristina Ratković
                         tel:  01 2357 553
                                01 2357 616
 
  • 8.2. Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, voditeljica Neda Štulec Kramarić
                        tel:  01 2357 621
                               01 2357 616