7. Samostalni Sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja

  • načelnica Terezija Marić
tel:  01 2357 534
fax: 01 2357 601              
e-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
 
  • 7.1. Služba za državne matice, voditeljica Marijana Smiljanić
                        tel:  01 2357 666
                               01 2357 665
 
  • 7.2. Služba za registar birača, voditeljica Gordana Vidaković
                        tel:  01 2357 687
 
  • 7.3. Služba za upravna postupanja, voditeljica Irena Podgajski
                        tel:  01 2357 521