6. Samostalni Sektor za razvoj javne uprave i EU projekte

  • načelnica Andreja Bakula
tel:  01 2357 581
fax: 01 2357 601              
e-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
 
  • 6.1. Služba za planiranje razvoja javne uprave, upravljanje kvalitetom i usklađivanje s politikama EU, voditeljica Lana Belas
                        tel:  01 2357 635
                        01 2357 590
 
  • 6.2. Služba za pripremu i provedbu projekata EU, voditeljica Nataša Margetić
                        tel:  01 2357 662
                               01 2357 651
                               01 2357 542
                               01 2357 613