5. Uprava za politički sustav i organizaciju uprave

tel:  01 2357 671
fax: 01 2357 600
e-mail: kontakt-uprava@uprava.hr
 
  • 5.1. Sektor za politički sustav i državnu upravu, načelnik Krešimir Orešković
                        tel:  01 2357 650
                        fax: 01 2357 600
 
  • 5.1.1. Služba za politički i izborni sustav, voditeljica Jadranka Jurinjak
                                     tel:  01 2357 518
 
  • 5.1.2. Služba za sustav i nadzor državne uprave, voditelj Josip Vučković
                                     tel:  01 2357 648
       
  • 5.2. Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, načelnica Anita Markić
                        tel:  01 2357 656
                        fax: 01 2357 600
 
  • 5.2.1. Služba za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave, voditeljica Katarina Serdar
                                     tel:  01 2357 536
 
  • 5.2.2. Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave, voditeljica Željka Tropina Godec
                                     tel:  01 2357 535

 
  • 5.3. Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine, načelnica Alena Marković
                        tel:  01 2357 564
                        fax: 01 2357 600
 
  • 5.3.1. Služba za neprofitne pravne osobe, voditeljica Ivana Grošinić
                                    tel:  01 2357 571
 
  • 5.3.2. Služba za nacionalne manjine, voditeljica Ivana Ferara
                                    tel:  01 2357 636