1. Kabinet ministra

  • Ministar Lovro Kuščević

tel:  01 2357 500
fax: 01 2357 600
administrativna tajnica: Ivana Fišter
  • Državni tajnik Darko Nekić
  • Državna tajnica Katica Prpić
  • Državna tajnica Josipa Rimac

tel:  01 2357 501
fax: 01 2357 600
 
  • Tajnica Kabineta ministra Adriana Šantek

tel:  01 2357 500
fax: 01 2357 600
e-pošta: kabinet@uprava.hr
 
  • Glasnogovornica Željka Perić 

tel:  01 2357 673
fax: 01 2357 600
e-pošta: mediji@uprava.hr
 
  • Zamjena glasnogovornice Željana Zaharija
 
tel:  01 2357 673
fax: 01 2357 600
e-pošta: mediji@uprava.hr