Koje su ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske?

Ovlasti Predsjednika Republike Hrvatske su sljedeće:
 • raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva prvo zasjedanje Sabora
 • raspisuje referendum u skladu s Ustavom
 • povjerava mandat (mandataru) za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika u Saboru
 • daje pomilovanja te dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom
 • na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu
 • prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija
 • vrhovni je zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske
 • imenuje i razrješuje vojne zapovjednike u skladu sa zakonom
 • na temelju odluke Hrvatskog sabora, Predsjednik RH objavljuje rat i zaključuje mir
 • u skladu s Ustavom i zakonom, surađuje s Vladom u usmjeravanju rada sigurnosnih službi
 • za vrijeme trajanja ratnog stanja može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora.