Koje promjene donosi Lisabonski ugovor u funkcioniranju Europske unije?

Lisabonski ugovor potpisalo je 13. prosinca 2007. svih tada 27 država članica Europske unije. Stupio je na snagu 1. prosinca 2009.
Države članice koje su zajedno sastavile Lisabonski ugovor prepoznale su da postojeći ugovori ne opremaju Europu alatima koji su joj potrebni kako bi se suočila s novim izazovima stoga:
  • Lisabonski ugovor dopunjava i ažurira prethodne ugovore Europske unije.
  • Uzima u obzir činjenicu da je Unija narasla s prvobitnih šest država članica osnivačica Unije na tada postojećih 27, te mnoge promjene uzadnjih 50 godina.
  • Lisabonski ugovor popravlja metode rada Europske unije kako bi Unija u 21. stoljeću učinkovitije i sposobnije obavljala svoje poslove.
  • Pomaže Uniji da bolje štiti interese građana te im omogućava da se njihov glas izravno čuje uz pomoć nove Građanske inicijative.
  • Poveljom o temeljnim pravima štiti prava građana.
  • Povećava ulogu Europskog parlamenta i daje nove ovlasti nacionalnim parlamentima.
  • Donošenje odluka na europskoj razini čini učinkovitijim.
  • Daje Uniji jedinstven glas u svijetu.
  • Uvodi nove mjere za suočavanje s važnim pitanjima koja utječu na svakodnevni život građana EU-a, kao što su klimatske promjene, prekogranični kriminal i energija.
  • U isto vrijeme, štiti prava svake države članice, posebice kad se radi o osjetljivim područjima poput oporezivanja i obrane.