Kampanja Tu smo zbog Vas.

Slika /Državna služba/uprava.jpg

Ministarstvo putem kampanje želi upoznati građane s Etičkim kodeksom državnih službenika, odnosno etičkim načelima i pravilima dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima.

U listopadu 2012. godine, zaključkom Vlade Republike Hrvatske, započela je promidžbena kampanja „Jačanje povjerenja građana u državnu upravu promicanjem etičkih načela i standarda ponašanja državnih službenika“.

U tu svrhu sva tijela državne uprave, na mjestima vidljivim i dostupnim građanima, istaknula su promidžbene letke i naljepnice s podatcima o tome kako se službenici moraju ponašati prema građanima te podatcima kome i na koji način građani mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika. Također, državni službenici koji rade u neposrednom kontaktu s građanima  dužni su nositi oznaku s imenom, prezimenom i nazivom radnog mjesta na koji su raspoređeni.

Nakon pokretanja promidžbene kampanje, tijekom 2013. godine gotovo je dvostruko povećan broj pritužbi u odnosu na prethodnu godinu, a posebno broj poziva na otvoreni telefon u Ministarstvu uprave. Više o tome u Izvješću o podnesenim pritužbama na neetično ponašanje državnih službenika u 2013.

Stoga se može zaključiti da je ispunjen cilj kampanje te da su građani bolje upoznati s primjenom Etičkog kodeksa i svojim pravima u slučaju da službenici ne poštuju etička načela.