Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
 
Datum javne objave:28.1.2019.
Dostava se smatra izvršenom:5.2.2019.
Broj NN:112/2018
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:28.1.2019.
Dostava se smatra izvršenom:5.2.2019.
Broj NN:112/2018
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu