Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent/ica za imovinskopravne poslove
Institucija:Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
 
Datum javne objave:13.3.2019.
Dostava se smatra izvršenom:21.3.2019.
Broj NN:112/2018
Link na rješenje:Rješenje o prijmu