Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove
Institucija:Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
 
Datum javne objave:22.1.2019.
Dostava se smatra izvršenom:30.1.2019.
Datum objave oglasa:27.11.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu