Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent/ica za imovinsko-pravne poslove
Institucija:Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
 
Datum javne objave:4.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2018.
Datum objave oglasa:9.10.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2018.
Datum objave oglasa:9.10.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2018.
Datum objave oglasa:9.10.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2018.
Datum objave oglasa:9.10.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:4.12.2018.
Dostava se smatra izvršenom:12.12.2018.
Datum objave oglasa:9.10.2018.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu