Projekti koji se bave ZUP-om

2018. godine završen je projekt „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“ financiranog iz EU IPA FFRAC 2012 fonda u vrijednosti od 64.197,20 EUR.

Cilj ovog projekta bio je doprinijeti poboljšanju upravnih kapaciteta i transparentnosti javne uprave u Republici Hrvatskoj te osiguranju pravodobne, pouzdane i kvalitetne javne usluge korisnicima radi postizanja višeg životnog standarda svih građana i stvaranja poticajne poduzetničke okoline. Za postizanje spomenutog cilja projektom je predviđeno uspostavljanje nacionalnog sustava za praćenje provedbe Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) kroz decentralizirani sustav izvještavanja kojim će upravljati Ministarstvo uprave.

Ciljne skupine u ovom projektu su javnopravna tijela: tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. Projektne aktivnosti su usmjerene na dvije osnovne ciljne skupine: primarnu skupinu koju čine sva ministarstva, uredi državne uprave u županijama (koji su bili ustrojeni do 1. siječnja 2020.) i Grad Zagreb te sekundarnu skupinu koju čine sva ostala javnopravna tijela koja nisu obuhvaćena primarnom skupinom.
 
U okviru projekta „Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP)“ ZUP IT sustav uspostavljen je na tijela primarne skupine.


U tijeku je priprema projekta "Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja" u okviru kojeg će se ZUP IT sustav uspostaviti na tijela sekundarne skupine. Također planira se postojeći sustav doraditi novim funkcionalnostima u cilju što učinkovitijeg praćenja upravnog postupanja javnopravnih tijela.

Dokumenti