Na koje sve načine stranka može podnijeti zahtjev za pokretanje upravnog postupka?

Zahtjev za pokretanje postupka stranka može neposredno podnijeti javnopravnom tijelu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a može takav zahtjev poslati poštom  ili dostaviti elektroničkim putem.