Postanite e-Građani!

Slika /slike/2014/egrađani na mobitelu_mPretinac.png

Vlada Republike Hrvatske je pokrenula projekt e-Građani kako bi modernizirala, pojednostavila i ubrzala komunikaciju građana i javne uprave te povećala transparentnost javnog sektora. 

Sustav e-Građani, pored Središnjeg državnog portala koji predstavlja javni dio sustava, čine i Osobni korisnički pretinac i Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. Te komponente omogućavaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom.

Osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave i primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave, a dostupan je i kao aplikacija za pametne telefone (trenutno samo kao aplikacija za operativni sustav Android).

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav omogućava korištenje elektroničkih vjerodajnica za jedinstvenu prijavu na elektroničke usluge uključene u sustav e-Građani. Ukoliko građanin već ne posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvatljivih vjerodajnica, može je zatražiti i dobiti na označenim šalterima u poslovnicama Financijske agencije (FINA) u Republici Hrvatskoj (Pristupnica). Popis poslovnica u kojima možete zatražiti ePass, odnosno mToken vjerodajnicu možete pronaći na internetskim stranicama ePass te mToken

Široki raspon usluga 

Putem elektroničkih usluga koje su trenutno uključene u sustav e-Građani, moguće je

 • zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih ili vjenčanih,
 • provjeriti svoj upis u registru birača, 
 • informirati se o ocjenama djeteta u školi (Popis škola u e-Dnevniku),
 • provjeriti izabranog liječnika,
 • naručiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja,
 • zatražiti svoju elektroničku radnu knjižicu,
 • informirati se o očekivanom iznosu mirovine,
 • registrirati se kao potencijalni posloprimac,
 • provjeriti uplaćene doprinose u drugi stup mirovinskog osiguranja,
 • pribaviti potvrde od REGOS-a,
 • provjeriti svoju poreznu knjigovodstvenu karticu,
 • provjeriti svoje podatke u OIB sustavu ili
 • administrirati svoj elektronički identitet.

Plan je u sljedećem razdoblju uključiti i sve ostale elektroničke usluge koje tijela javnog sektora trenutno pružaju građanima putem svojih internetskih stranica: od lokalne samouprave, županija do državnih institucija, ali i potaknuti institucije javnog sektora da razviju bolje i korisnički orijentirane elektroničke usluge.

Razvoj sustava e-Građani koordinira Ministarstvo uprave, a partneri su Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijske tehnologije (APIS IT d.o.o.), u dijelu razvoja Osobnog korisničkog pretinca, te Financijska agencija, u dijelu razvoja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava. Za financiranje sustava e-Građani zaduženo je Ministarstvo financija. Pored toga, u razvoj sustava e-Građani trenutno su uključene i mnoge druge institucije: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo poljoprivrede, Porezna uprava, CARNet, SRCE, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i REGOS.

Korisnička podrška

U okviru realizacije Projekta e-Građani uspostavljen je Kontaktni centar za e-Građane koji će pružati informativnu podršku građanima te odgovorati na tehničke upite za servise NIAS, Osobni korisnički pretinac, ePass, mToken i mojID. 

Za upite Kontaktnom centru za e-Građane, molimo kontaktirajte:
Kontaktni centar za e-Građane
e-mail: pomoc@e-gradjani.gov.hr

telefon: 072 200 027

Za probleme u korištenju ostalih elektroničkih vjerodajnica ili probleme s korištenjem ostalih elektroničkih usluga, građani se trebaju javiti nadležnim institucijama putem istaknutih kontakata u sklopu tih istih servisa.

Saznajte više o sustavu e-Građanikako postati e-Građanin, te počnite koristiti elektroničke usluge prijavom u svoj Osobni korisnički pretinac!

Sami korisnici su, temeljem svog iskustva, izradili kratke i pregledne upute, čime se svakako olakšava proces postanka e-građaninom. Veliko hvala!
 

Za upite medija, molimo kontaktirajte:
Ministarstvo uprave
Uprava za e-Hrvatsku

e-mail: e-gradjani@uprava.hr
telefon: 01 2357 543
faks: 01 2357 693