Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.4.2016.
Naziv radnog mjesta:stručni referent; Glavno tajništvo, Služba za opće i tehničke poslove
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Stručni uvjeti::- SSS društvena ili tehničke struka, - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na PC-u
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:24.5.2016.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Prijave na Interni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom: "Za Interni oglas - Klasa 44", Zagreb, Radnička cesta 80.