Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH

  


UP.04.1.1.06.0003
 
Korisnik: Ministarstvo uprave
 
Partner: Državna škola za javnu upravu
 
Sustav upravljanja kvalitetom (CAF – Common Assessment Framework) je formalizirani sustav koji dokumentira procese, postupke i odgovornosti za postizanje politika i ciljeva kvalitete, odnosno ima za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa, smanjenje troškova, bolje upravljanje ljudskim potencijalima te kontinuirano podizanje učinkovitosti tijela javne uprave.
 
Projektom će se uvesti sustav upravljanja kvalitetom i procesima, odnosno razviti mehanizmi i alati za usklađenje opsega i kvalitete usluga javne uprave sa stvarnim potrebama korisnika te podići svijest korisnika o njihovoj ulozi u poboljšanju kvalitete javne uprave. Djelotvornim, učinkovitim te ujednačenim procesima javne uprave omogućit će se kvalitetnija usluga građanima i gospodarskim subjektima.
 
Opći cilj Projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave optimizacijom i standardizacijom poslovnih procesa i uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom za sva tri dijela javne uprave u Republici Hrvatskoj: državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Ukupna vrijednost projekta: 40.524.202,55 HRK
 
Bespovratna sredstva: 40.524.202,55 HRK
 
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. veljače 2018.
 
Razdoblje provedbe projekta: 20.2.2018. – 20.2.2021.

Za više informacija možete se obratiti na kvaliteta@uprava.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva uprave.