Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi

  

UP.04.1.1.06.0004
 
Korisnik: Ministarstvo uprave
 
Partner: Državna škola za javnu upravu
 
Uvođenje kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi važan je korak prema višem stupnju profesionalizacije javne uprave. Kreiranjem kompetencijskog okvira stvorit će se uvjeti za izradu standarda zanimanja za pojedina radna mjesta u javnoj upravi i pretpostavke za nove standarde kvalifikacija.
Uvođenje kompetencijskog okvira u javnu upravu ujedno predstavlja i preduvjet za uspostavu programa osposobljavanja i usavršavanja za rad u javnoj upravi usklađenih s potrebama službe i strateškim ciljevima, mjerama i politikama čija će provedba od zaposlenika zahtijevati nova znanja i vještine.
Projekt se provodi sa svrhom unapređenja sustava razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima radi stvaranja odgovarajuće strukture zaposlenih na kojoj će počivati modernizacija javne uprave kao i unapređenje stručnog, učinkovitog i profesionalnog pružanja usluga korisnicima.
Opći cilj Projekta je razvoj kompetencijskog okvira za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi za sva tri dijela javne uprave u Republici Hrvatskoj: državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima te upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Ukupna vrijednost projekta: 13.092.015,91 HRK
 
Bespovratna sredstva: 13.092.015,91 HRK
 
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. veljače 2018.
 
Razdoblje provedbe projekta: 20.2.2018. – 20.2.2020.
 
Za više informacija možete se obratiti na projekti@uprava.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva uprave.