e-Poslovanje

    

UP.04.1.1.16.0001

Korisnik: Ministarstvo uprave

Partneri na projektu:
  • Financijska agencija – FINA
  • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.
 
Intenzivno se radi na projektu e-Poslovanje koji će omogućiti jedinstven pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike, preuzimanje dokumentacije na osobnom računalu, primjerice, potrebnih dokumenata iz porezne uprave, zdravstvenog osiguranja i mirovinskog sustava. Cjelokupna platforma zajedno s Poslovnim korisničkim pretincem bit će dostupna korisnicima polovicom 2020. godine.
Realizacijom projekta e-Poslovanje omogućit će se jedinstven pristup javnim elektroničkim uslugama namijenjenim poslovnim korisnicima, kao i sigurna elektronička komunikacija javnopravnih tijela prema poslovnim subjektima putem Poslovnoga korisničkog pretinca.
Za uspostavu sustava i četverogodišnjii projekt osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 50.983.989,90 HRK iz Europskoga socijalnog fonda, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
S pomoću e-Ovlaštenja, koja će biti nadogradnja NIAS-a u okviru e-Poslovanja, bit će podržane punomoći i zastupanja. Time će se i u sustavu e-Građani omogućiti članovima obitelji, a koji ne znaju / ne žele se koristiti digitalnom tehnologijom, davanje punomoći članu svoje obitelji kako bi se umjesto njih mogli koristiti e-uslugama u sustavu e-Građani.

Ukupna vrijednost projekta: 50.983.989,90 HRK
 
Bespovratna sredstva: 50.983.989,90 HRK

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 23. listopada 2018.

Razdoblje provedbe projekta: 23.10.2018. – 23.10.2022.

Za više informacija možete se obratiti na e-poslovanje@uprava.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva uprave.