Koje su vrste tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave?

Dvije su vrste tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - predstavničko i izvršno tijelo.