Kontakt

Ministarstvo uprave
Maksimirska 63, 10 000 Zagreb
Tel:  01 235 75 55
Fax: 01 235 76 01
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr 

Radno vrijeme: Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstvo uprave obavljat će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste. 

ponedjeljak-petak 8:30-16:30 

KONTAKTI 

OIB: 81700550832
MB:  01789112

O Ministarstvu